img
img

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

İş bu kullanım sözleşmesi, bir tarafta BARIŞ MAH. ADNAN KAHVECİ CAD NO:07/A ŞİRİNYER / BUCA / İZMİR adresinde mukim KEY SEYAHAT TURİZM İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ (Bundan böyle CLE TRAVEL olarak anılacaktır) ile diğer tarafta platforma üye olan kullanıcı (Bundan böyle ÜYE olarak adlandırılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. CLE TRAVEL ve ÜYE birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

 

 MADDE 2- SÖZLEŞME AMAÇ VE KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu CLE TRAVEL’ ın sahibi olduğu/olacağı Mobil Uygulama ve/veya Web Sitesi üzerinden ÜYE’ nin Türkiye’de satın alacağı ulaşım hizmetlerinin yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

 

 MADDE 3- TANIMLAR

HİZMET: Üyeleri ve Karayolu Taşımacılık Hizmeti veren firma sürücüsünü, Platform üzerinde buluşturarak bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyeler’ in özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek CLE TRAVEL ile akdettikleri taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı hizmetleri ifade eder;


 “PLATFORM”; 


Mobil Uygulama: Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı, kablosuz bağlantı imkânı sağlayan, Cep Telefonu, Tablet nevi cihazlar için yazılmış CLE TRAVEL’ a ait özel yazılım.


İnternet Sitesi: Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı özel bir internet tarayıcısı ile bağlantı sağlayabilen, Masaüstü bilgisayar, Laptop, PC vb. cihazlar için yazılmış CLE TRAVEL’ a ait özel yazılım.


 “Platform Kullanma Bedeli" Şirket’in Platform üzerinden Üyenin onaylaması ve satın alması durumunda ve söz konusu Taşıma Hizmetinin gerçekleşmesi karşılığında hak kazandığı hizmet bedelini veya aşağıda belirtilen iptal şartları ve sürelerine ait olmayan iptaller için CLE TRAVEL’ ın hak kazanacağı bedeldir.


 Rezervasyon: Başlangıç yer, saat, güzergâh, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen, CLE TRAVEL’ a ait mobil uygulama ve/veya internet sitesinden Üye ile paylaşılan taşıma hizmetinin ücreti dahil tüm bilgileri içeren, söz konusu bilgilerin doğruluğu Üye tarafından kabul edilen taşımacılık ve Lojistik hizmetlerinin, Üye tarafından ödemesi sonrası hizmetin gerçekleşmesi için yapılan kayıtların bütününü ifade eder;

 "Resmi Makam" Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

 "Sürücü" Platform vasıtasıyla bir araya geldikleri Üyeler ile CLE TRAVEL arasındaki taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmasına istinaden, Yurtiçinde karayolu özel yolcu taşımacılığı hükümlerine uygun, CLE TRAVEL tarafından yetkilendirilmiş, ticari firmanın, nam ve adına hizmet üreten Üyelere taşıma hizmeti sunan sürücüleri ifade eder;

 "Taşıma Hizmeti" Platform vasıtasıyla bir araya gelmek suretiyle Üye ve CLE TRAVEL arasında akdedilecek olan bir taşıma hizmeti sözleşmesine istinaden konusu Sürücü tarafından bağlı olduğu firma nam ve hesabına olmak üzere Üye ’ye sağlanacak olan taşımacılık/lojistik hizmetini oluşturan hizmeti ifade eder. 

Taşıma Hizmeti: Başlangıç yer, başlangıç saat, güzergâh, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen seyahat etmek amacı ile CLE TRAVEL tarafından Üye’ ye sağlanan taşımacılık ve Lojistik hizmetlerin tamamıdır. Aşağıda detayları belirtilmiştir.

“Paylaşımlı Yolcu” çoklu seyahatlerde beraber seyahat eden müşterilerimiz.

Satış öncesi hizmetlerin sunumu: Mobil ve/veya İnternet üzerinden sunulan, belirtilen koşul ve nitelikteki hizmet ve ürün içeriğinin tanımlanması ve tüm detayları ile ÜYE’ nin net bir şekilde anlayacağı, herhangi bir yanıltıcı, birden fazla anlam ve eksik içerik bulunmayan, Taşıma Hizmetleri ve Lojistik Destek Hizmeti bilgileri ve fiyat detaylarının sunulması.

Satış Sonrası Hizmetler: Hizmetin onaylanması ve bilgilendirme: 3.1.1 de ÜYE’ ye sunulan ve ÜYE tarafından satın alınan onayı verilen, ödemesi yapılan hizmetler ile ilgili Mobil ve İnternet üzerinden takip edebileceği bilgilerin paylaşılması, yapacağı ödeme sırasında girilen rezervasyona ait, bilgilerin SMS, Sesli Arama ve/veya e-posta ile CLE TRAVEL tarafından onaylanması ve onaylandığına dair bilgilerin paylaşılması.


Hizmetin gerçekleşmesi: Bahsi geçen Taşıma hizmetinin gerçekleşmesi öncesi ve sırasında araç, sürücü ve iletişim bilgilerinin paylaşılması ile 7 gün 24 saat müşteri danışma ve iletişim destek hizmetlerinin uygulanması.

 

MADDE 4-ÜYELİK

 a-     Üyelik, CLE TRAVEL’ ın Mobil ve/veya İnternet uygulamaları aracılığı ile talep ettiği bilgilerin, eksiksiz, ve doğru şekilde doldurmasını ve iş bu sözleşmenin imzalanmasını takiben kullanıcının kazandığı kullanım hakkıdır. Üyelik, Platform ’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin akdedilmesiyle) kazanılır. ÜYE reşit olduğunu, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, CLE TRAVEL’ ın taşıma hizmetini veren firma ile Üye arasında Platform aracılığı ile taşımacılık hizmeti acenteliği yapan firma olduğunu, platformu işleten firma olduğunu, hizmetin karayolu taşıma kurallarına uygun firma sürücüsü veya firma tarafından verildiğini, CLE TRAVEL’ ın hizmetle ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle ortaya çıkan maddi manevi zararlardan ötürü karayolu taşıma hizmeti üreten firma ile müştereken sorumluluğu olduğunu, işbu sözleşmenin bir haksız şart içermediğini kabul eder.

b-   Üye CLE TRAVEL’ın talep ettiği, cep telefonu, e-posta adresi ve diğer tüm bilgilerin güncel ve kullanımda olduğunu, kendisine ait olduğunu, peşinen kabul etmiş sayılır. Üyelik bilgileri içeriğinin kanunlara ve ahlaki kurallara uygun olduğunu Üye Kabul ve beyan eder. Aksi halde Üyeliğinin hiçbir başka ek bir neden gösterilmeksizin CLE TRAVEL tarafından Üyelik için istenen bilgilere ek olarak CLE TRAVEL üye ile ilgili gerek duyduğu hizmet ile ilgili ek bilgileri talep etme, içeriğini genişletme ve tekrar isteme hakkını sahiptir.

c- CLE TRAVEL söz konusu üyelik bilgilerini, mobil veya internet üzerindeki Üye’ ye ait dolaşım ve kullanım bilgilerini, bu bilgilere ait anlamlandırılmış veri ve analizleri kullanarak, plan ve program geliştirme hakkına sahiptir. Söz konusu plan ve programların geliştirilmesi amacı ile sınırlı kalmamak üzere tüm bu kullanım bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşabilir.

d- CLE TRAVEL Resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda, söz konusu üyelik ve kullanım bilgilerini Üye’ nin onayı olmadan, ancak bilgi vermek şartı ile resmi kurumlar ve makamlar ile paylaşabilir.

e- Üye kendi adına hizmet satın aldığını, kendisinin ve  platform üzerinden belirleyeceği ek yolcu ve veya yolcuların  Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından herhangi bir aykırılığı, yasaklı vb. durumlarının olmadığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

f- Üye, CLE TRAVEL’a ait Mobile ve İnternet uygulamasındaki üyeliğinden dilediği zaman çıkış yapabilir. Üye söz konusu üyelikten çıkış talebini Mobil ve İnternet uygulamasında bulunan ÇIKIŞ işlemlerinden başka herhangi bir onaya gerek kalmaksızın kendi başına yapabilir. Söz konusu üyelikten çıkış işlemi Üye’ nin daha önce yapmış olduğu ve tamamlanmış Hizmetlere ait mevcut sorumluluklarını yerine getirme zorunluluğundan feragat etmesini sağlamaz.

g- Üye, CLE TRAVEL’ın kendisine SMS, mail ve diğer iletişim noktalarıyla kendisine pazarlama ve reklam amacıyla Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletileri Yönetmeliği kapsamında önceden pazarlama izni verdiğini kabul beyan taahhüt eder.

h- Üye Mobile uygulamayı kullanırken veyahut uygulama arka planda çalışırken konum bilgisi CLE TRAVEL ile paylaşılacaktır.  

 

MADDE 5-GENEL KOŞULLAR

 a-KULLANIM KOŞULLARI

 (1) Üye CLE TRAVEL’a ait Platformları kullanarak Yurtiçi ve Yurtdışında CLE TRAVEL nin hizmet verdiği iller ve ülkeler ile sınırlı kalmak koşulu ile rezervasyon yapabilir. Söz konusu rezervasyon ancak ve ancak Üyenin CLE TRAVEL’ ın belirlediği ve ödeme yöntemi olan Kredi kartı, araçta nakit, veyahut banka kartı ile ödenmesi durumunda geçerli sayılacaktır. Söz konusu ödeme halihazırda yürüklükte olan Tüketici kanunlarına uygun olmak zorundadır.

(2) Üye işbu sözleşmede tanımlanan Taşıma Hizmeti talebini platform aracılığı ile onaylayarak ve işbu sözleşmede belirtilen fiyat bilgisine ait ödemeyi yaparak rezervasyonu gerçekleştirir. CLE TRAVEL, Üye’ nin çağrısı üzerine CLE TRAVEL’ın belirlemiş olduğu Sürücülerin iletişim, kimlik ve araç plakası bilgilerini ve bilinen ayrıntılarını Üye ‘ye bildirecektir. Söz konusu rezervasyon, taşıma hizmetinin gerçekleşeceği ana kalkış ve varış noktaları aynı şehir içinde ise  6 saat kalıncaya kadar, kalkış ve varış noktaları aynı şehirde değil (şehir merkezine 15 km’den uzak olan konumlar) ise 12 saat kalıncaya kadar,  Üye tarafından değiştirilebilir veya ücretsiz iptali talep edilebilir. Üye, bahsi geçen koşullardaki saatlere uymandan rezervasyonu iptal etmek ister ise, rezervasyon gerçekleşmiş No Show kabul edilir ve CLE TRAVEL söz konusu taşıma hizmetine ait ödemesi yapılmış rezervasyona ait platform kullanım ücretini iade etmez. Rezervasyon gerçekleşmiş sayılır ve Üyeye hizmet sağlanmış sayılır. Üye saatlere uymadan gerçekleştirmiş olduğu Rezervasyon iptallerinde hiçbir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. 

(3) Üye, Platform üzerinden hizmeti onayladığında Platform Kullanma Bedelini derhal CLE TRAVEL’a ve Taşıma Hizmeti sonlandığında ise Taşıma Bedel’ini de derhal CLE TRAVEL’a ödemekle yükümlüdür. Ayrıca taşıma bedeli ve platform kullanma bedeli CLE TRAVEL tarafından belirlenecek olup CLE TRAVEL’ın taşıma bedelini ve/veya platform kullanma bedelini ve hesaplamasını duruma göre ve kendi takdirinde olmak üzere değiştirme hakkı saklıdır. 

Taşıma Hizmet Bedel’ine ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’ nin talebi üzerine CLE TRAVEL'ın merkez adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Hizmete ait fatura kullanıcının e-posta adresine “e-fatura olarak elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca Platform Kullanma Bedel’ine ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’ nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Üye’ nin Platform’ a kaydolurken vermiş olduğu e-posta adresine iletilebilir.

 (5) CLE TRAVEL, kendi promosyon kodları, hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında Üyeleri bilgilendirebilecek, bu nedenle üyelerin elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme Sms’leri gönderebilecektir. Üye söz konusu hizmet ile ilgili veya ilgisiz gönderilecek bilgilendirme yöntemlerini peşinen kabul ettiğini beyan etmiştir.

Üye, PLATFORMUN kampanya, avantaj, hizmet değerlendirmesi, müşteri memnuniyeti kapsamında kendisine gönderilecek SMS, e-posta ve cep telefonu ile sesli görüşme bilgilendirmeleri Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği vb. kanunlar kapsamında izinli pazarlama onayı verdiğini şimdiden kabul beyan taahhüt eder.

Söz konusu hizmet ile ilgili bilgilendirme veya reklam çalışmaları için platformun, Mobil, İnternet ve SMS yöntemlerinden herhangi biri veya hepsi için ÜYE’ nin onayı olduğunu (Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği ve türevleri kapsamında) iş bu sözleşme ile ÜYE, Platforma ÜYE olduğu sürece kabul ettiğini beyan etmiştir.  CLE TRAVEL’ın promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, Promosyon veya kampanyaların CLE TRAVEL tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebileceğini, iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye, izinli pazarlama onayını [email protected] adresine göndereceği e-posta ile ortadan kaldırabilir.

 

b-Şikâyet prosedürü


 (1) Üye, CLE TRAVEL tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde CLE TRAVEL’a haber verecektir:  [email protected] e-posta adresine veya CLE TRAVEL’ın Madde 1’de bulunan adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

 (2) Üye tarafından ayrıca Yetkili Personele iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personelin veya bir başka kişinin Üyenin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Üye yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Üye şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, CLE TRAVEL’ın kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

 (3) CLE TRAVEL, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf etmeyi, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların nitelikli elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ise şikâyet konusu ile ilgili olarak, CLE TRAVEL markasına zarar verebilecek şekilde sosyal medya ve /veya elektronik halka açık mecralarda paylaşmayacağını, paylaşması halinde, sorunun çözülmesini takiben söz konusu şikâyeti ile ilgili tüm içerikleri kaldıracağını, tekzip yayınlayacağını kabul ve taahhüt eder.

 (4) Üye tarafından yöneltilecek şikâyetler en az şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.


 c-Şüpheli ve hatalı işlemlerde sorumluluk


 (1) Herhangi bir işleme ilişkin olarak CLE TRAVEL’a Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükârda Ödeme İşlemi ’nin gerçekleştirilmesinden sonra Üye tarafından VISA, MasterCard, iyzico kuralları gereğince düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda söz konusu bildirimin doğru olduğunun kanıtlanması halinde ilgili işlem bedeli Üye’ ye iade edilebilecektir.

 (2) CLE TRAVEL, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler ’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Üye’ nin Ödeme İşlemi ’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

 – Ödeme İşlemi ‘nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi ‘nin, Ödeme İşleri’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi ‘nin, Ödeme İşleri’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi ‘nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

 (3) Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda Üye, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zarardan kendisi sorumludur. Üye, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu değildir. Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise Üye, yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.


(4) PLATFORM ‘da REZERVASYON esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ÜYE ‘ye hizmet sağlanmadan evvel, kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, PLATFORM, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, REZERVASYON ‘da kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ÜYE ‘den talep edebilir. ÜYE ‘nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede Rezervasyonu dondurabilecek olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise PLATFORM, REZERVASYONU iptal etme hakkını haizdir.

(5) Üye ödemeyi çalıntı/kayıp veyahut kart sahibinin bilgisi dışında yapması durumda PLATFORM 23.02.2006 tarihli Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17.madde vd. gereğince gerekli kontrolleri yapmasına rağmen işlemin gerçekleşmesi durumunda; PLATFORM, Üye hakkında aynı kanunun 36. ve 37. Maddesi gereğince ilgili kurumlara ihbarda bulunabilecektir.

 

MADDE 6-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a- Üye, Platforma üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, Transfer ve/veya Tur/Araç Tahsis talebini oluştururken transfer hizmetinden faydalanacak gerçek kişinin adı soyadı Kimlik/pasaport numarasını U-ETDS sistemine işlenmesi için Platforma işlemek sorundadır.

b-Üye, Platform ’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Platformdan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ ye aittir. Üye, Platformu kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. PLATFORM ‘da yer alan üye bilgisi dışında başka bir gerçek kişiye hizmet sağlanması veyahut üye bilgilerinin Platforma eksik işlenmesi sebebiyle CLE TRAVEL’a uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ ye ve taşıma faaliyetinden faydalanan kişiye ait olacaktır. 

c-Üye, CLE TRAVEL tarafından işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebileceğini, güncellenen, değiştirilen ya da kaldırılan her hükmün platformda ilan edildiği andan itibaren sonuç doğuracağını kabul eder.

d- CLE TRAVEL, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. 

e- Platform ‘un Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan CLE TRAVEL sorumlu değildir. 

f- Üye, Sürücü ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda CLE TRAVEL’ın herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını ve Sürücü tarafından sunulan Taşıma Hizmeti kapsamında yine CLE TRAVEL’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu konulara istinaden tek muhatabının Sürücü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca üye, sürücü ile taşıma hizmeti anlaşması veya haricen imzalayabilecekleri anlaşma ile ilgili olarak birbirlerine karşı yükümlendikleri edimler sebebiyle Şirket’i sorumlu tutamaz, CLE TRAVEL’ın söz konusu taşıma hizmeti anlaşmasının veya haricen imzalayacakları hiçbir anlaşmanın tarafı olmadığını, işleten, istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri sıfata haiz olmadığını kabul ve taahhüt eder.

g-Üyeler bu Sözleşme ‘den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme ‘den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devretmesi durumunda üye iş bu duruma kabul edeceğini şimdiden kabul beyan taahhüt eder.

h- Üye ’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye ‘ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye ’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

i-Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye ’nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye’ ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur. CLE TRAVEL, Hizmet ’in kapsamını, Platform ‘un içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

j- CLE TRAVEL, Üyeyi kendi araçları ile taşıyabileceği gibi başka firmaların araçları ile de taşıma yapabilecektir.

 

 

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH ve İZİNLİ PAZARLAMA ONAYI

a- İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

b- Taraflar, işbu Sözleşmeyi platform üzerinden yapacağı fesih ihbarı ile her zaman feshedebilecektir. Ancak tarafların fesih tarihine kadarki karşılıklı yükümlükleri saklı kalır.

c- Üye iş bu sözleşmede PLATFORM ‘un kendisine sunacağı kampanyaların kendisine iletilmesini istememesi durumunda dilediği zaman [email protected] adresine mail ile  PLATFORM ‘un pazarlama iznini ortadan kaldırabilir.

 

MADDE 8- CAYMA HAKKI

ÜYE, İş bu sözleşmenin 5.(a) 2 maddesi gereğince şehir içi REZERVASYON saatinde 6 saat öncesinde kadar; şehir dışı (şehir merkezine 15 km’den uzak olan konumlar) Rezervasyonda 12 saat öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir.   Belirtilen REZERVASYON saatlerine uyulmaması durumunda ÜYE ‘nin cayma hakkı ve değişim hakkı yoktur No Show olarak değerlendirilir.  

 

MADDE 9 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜYE ‘ye ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, PLATFORM'UN sağlamış olduğu hizmet ve yürütmekte olduğu ticari faaliyete bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları gibi muhtelif vasıtalar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanarak veri işleyen sıfatıyla PLATFORM tarafından işlenebilecektir. Veriler, ÜYE ‘nin bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece ve ilgili mevzuatın Veriler ’in saklanmasını öngördüğü hallerde mevzuatta bulunan yasal süreler boyunca saklanacaktır. Bu sürelerin sonunda KVKK ’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da ÜYE talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. PLATFORM, saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

 

MADDE 10- DEĞİŞİK HÜKÜMLER

 

a- CLE TRAVEL tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak https://www.cletravel.com/ internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

b- İşbu Sözleşme ’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

 c- Taraflar işbu Sözleşme ‘den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

d- CLE TRAVEL, Sözleşme ’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayımlandığı tarihte geçerli olmak üzere yayınlayabilir.

e- Üye, kanunlara ve VISA, MasterCard, iyzico ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb.) kuralları ile CLE TRAVEL tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

f- İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

g- Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

h-ÜYE PLATFORM üzerinden üyelik işlemini gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. PLATFORM, REZERVASYON gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin ÜYE tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

i- Taraflar işbu Sözleşme ‘den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

k- Taraflar, işbu Sözleşme ’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. CLE TRAVEL, işbu Sözleşme kapsamında Üye ’ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme ‘de belirtilen zamanlarda Üye ’nin belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşmeyi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.